СЪБИТИЯ                 

Александър Донев

Доц. д-р Александър Донев

Катедра "Световна култура"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Доцент д-р Александър Донев е гост преподавател по различни дисциплини към катедра „Кинознание и кинодраматургия“. Преподава в НАТФИЗ от 1994 година. От 2017 година работи в сектор „Екранни изкуства“ на Институт за изследване на изкуствата – БАН. Занимава се с изследвания в областите: история на киното, история и теория на филмовата индустрия, киното и съвременните медии, социология на киното, българско кино – https://independent.academia.edu/AlexanderDonev.

Има професионален опит като режисьор, сценарист и продуцент. Носител на наградата на Българската филмова академия като продуцент на анимационния филм „Как Сърдел направи ремонт“ (2015), номиниран за Наградата на София като режисьор на филма „Поетът Иван Пейчев – един невероятен гладиатор“ (2016)  https://bnt.bg/bg/a/poetat-ivan-pejchev-edin-neveroyaten-gladiator-10-12-2016.  Членува в Европейската филмова академия, Съюза на българските филмови дейци, Съюза на българските журналисти.

Избрани публикации: монографии – „Независимите в киното. От Едисон до Нетфликс“ (2019) и „Помощ от публиката. Българските филми и техните зрители в началото на ХХI век“ (2018); студии – „Съвременното асоциално българско документално кино“ (сп. „Проблеми на изкуството“,2020,  № 2, 46-52), 2018. „Урок“ в контекста на българското независимо кино от началото на ХХI век. (2018, сп. Проблеми на изкуството, № 4, 13-20), „Пърформативната естетика на Христо и Жан-Клод“(2017, сп. Философски алтернативи, № 4 , 195-210); статии – On the Typology of Self-financed Feature Films after 1990. (in Nadezhda Marinchevska /Ed./, Post-Totalitarian Cinema in the Eastern European Countries – Models and Identities, 2019, Sofia, 59–70), Bulgarian socialist film industry as an organizational and business model: towards a research framework (in Art Readings. Crossing borders in arts: beyond modern & postmodern,  2018, Sofia, 217-223, http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2018/04/Chetenia_2017 _ZaPechat_13.03.2018_small.pdf

 

Обстойна информация