СЪБИТИЯ                 

Божидар Матанов

Проф. д-р Божидар Матанов

 

Роден на 3 януари 1941 г. в София

1961 – 1965 – висше образование – актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” при проф. Анастас Михайлов

1965 – 1968 – актьор в Драматичен театър – Благоевград

1968 – 1971 – след конкурс редовен аспирант в Академията за театрално изкуство в Санкт-Петербург. Докторска дисертация на тема „Игра как средство воспитания техники сценической речи” с научен ръководител проф. Александър Куницин

От 1971 – редовен преподавател по сценична реч в НАТФИЗ

Доцент – 1982 г.  Професор – 1991 г.

1976 – 1981 – хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по програмата „Лекторско майсторство“

 

 

Академичен опит в НАТФИЗ

1974 – изготвя учебните програми по дисциплините „Техника на говора“ и „Художествено слово“

Съставител на учебната антология „Художествено слово”, изд. „Наука и изкуство“ (първа част „Поезия”, 1975 и 1990, втора част „Монолози от пиеси”, 1982, трета част „Басни”, 1986)

1990 – хабилитационен труд „Бележки за словото на младите актьори“

1994 – 2000 – заместник – ректор по учебната част и декан на театралния отдел

1998 – отговорник за първата акредитация на Академията

1998 – юбилейно издание „50 години НАТФИЗ“ (един от съставителите)

2002 – 2008 – ръководител на катедра „Сценична реч”

2004 – организира изложбата „Книги, дисертации и хабилитационни трудове на преподаватели от катедра „Сценична реч“ в Столична библиотека

 

 

Сценичен опит

Актьорски роли в театрални постановки.

Участия в радиото и телевизията.

Рецитали: 1965 – „Декамерон” (по Джовани  Бокачо), 1967 – „На път” (стихове от Валери Петров), 1974 – „Из българската поезия“, 1984 – „Пътища на спомена” (стихове от Атанас Далчев), 1986 – „Кентавър” (поеми от Добри Жотев), 1988 – „Романтична поезия и музика“

С различни сценични програми изпълнения в Македония, Чехия, Русия, Унгария, Молдова, Украйна

 

 

Публикации

1971 – „За обучението по сценична реч“, сп. Театър, бр. 7

1973 – „Игра как средство воспитания техники сценической речи” и „Анкета по вопросам сценической речи“, сб. „Сценическая педагогика“, ЛГИТМиК, Санкт-Петербург

1974 – „Игровият способ в актьорското обучение по техника на говора“, Годишник на ВИТИЗ, т. ХІV

1977 – „Проблеми на обучението по техника на говора“, Годишник на ВИТИЗ, т. ХVІІ

1984 – „Станиславски и някои аспекти на словесното действие“, сб. „Изкуството на художественото слово“, София

1985 – „Сценичната реч в спектаклите на Учебния театър“, Годишник на ВИТИЗ, т. ХХV

1986 – „Повышение требовательности к слову начинающего актера“, сб. „Проблемы и перспективы театрального образования“, ЛГИТМиК, Санкт –Петербург

2000 – Сборник „30 години рецитаторски конкурс в Шумен“ (съставителство съвместно с Иван Поповски), С., изд. „Слънце“

 

 

Журиране на конкурси

1973 – Международен конкурс по художествено слово в Подебради, Чехия

1974 – 2000 – участва в подготовката и журирането на 14 издания на Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска поезия в Шумен (пет пъти председател)

1979 и 1986 – Международен рецитаторски конкурс „Яхонтов“ в Санкт-Петербург

1997 – Осми театрални дни на Картаген в Тунис (председател)