СЪБИТИЯ                 

Дочо Боджаков

Проф. д-р Дочо Боджаков

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

Образование

1981-Завършва „Кинорежисура” при Въло Радев във ВИТИЗ “Кр. Сарафов”.

 

Професионална кариера

1981-1982-Работил като ас. режисьор в Студия за игрални филми “Бояна”

1985-1991-режисьор в Студия за игрални филми “Бояна”.

Работи като гл. режисьор и председател на художествено-експертния съвет в БНТ, член на УС на БНТ (1999 – ).

Член на СБФД (1986).

Преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, факултет “Екранни изкуства”.

Избран за доцент.

Води лекции по „Режисура на ТВ адаптация” и „Режисура на ТВ сериал”.

 

Режисьор на театралните постановки: “Нирвана”, “Адът – това съм аз”, “Когато гръм удари”.

 

Режисьор на филмите: „Мечтание съм аз” ; „Памет”; „Брачни шеги”: новелите “Сатърът” и “Талант”; „Ти, който си на небети”; „Кладенецът”; „Кръговрат”; „Огризки от вяра” (док); „Духът на баща ми”; „Една песен” (док); „Гена – гласът на арената” (док); „Патриархат”.

 

Сценарист на филмите: „Брачни шеги”: новелите “Сатърът” и “Талант”; „Кладенецът”; „Кръговрат”; „Една песен” (док)


По-важни публикации в ПП

[Инт.] Човек е силен, когато прощава…/ [Интервюирал] Павлина Желева. //
К и н о, ХХХХV, 1990, № 3, с. 54 – 54.

Учителят и виолата / Съавт. Въло Радев. // С е г а, 1996, N 49, с. 48-52.
Вече няма българско кино, има български филми, всеки се спасява сам / [Интервюирал] Снежана Кънева. // З е м я, V, N 227, 28 ноем. 1994, с. 5.

Вдъхновението от греха донесе награда на Дочо Боджаков / [Интервюирал] Евелина Мандевска. // Г л а с Д н е с – П л о в д и в, LIX, N 140, 18 септ. 1995,
с. 7.

“Въртя се в затворен кръг, като не правя кино” / [Интервюирал] Антония Ковачева. // С т а н д а р т, N 1214, 2 февр. 1996, с. 34

Българското кино е обречено на нелегално съществуване / [Интервюирал] Нада Нешева. // Т р у д, LI, N 292, 24 окт. 1996, с. 16

Децата са лакмусът, с който винаги проверяваме своята чувствителност / [Интервюирал] Андроника Мартонова. // Д е м о к р а ц и я, IX, N 262, 2 окт. 1998, с. 16.

Липсата на рефлекс ще убие БНТ / [Интервюирал] Виолета Цветкова. //
К о н т и н е н т, VII, N 275, 27 ноем. 1998, с. 7,

Самотник върху жизнената писта / [Интервюирал] Ралица Николова [за филма му “Следвай ме”]. // К и н о, 2003, N 6, с. 2-4,

Опасно е да се абортира ръководство с ясен мандат / [Интервюирал] Стефан Джамбазов. // Д е м о к р а ц и я, XII, N 261, 7 ноем. 2001, с. 27
Киното не бива да притопля стари манджи / [Интервюирал] Вера Чалъкова. //
Т р у д, LXX, N 197, 23 юли 2005, с. 30.
[Инт.] Нашето безбожие ни доведе до нихилизъм / [Интервюирал] Елена Кръстева. // М о н и т о р, IX, N 2848, 26 февр. 2007, с. 18.
Интервю с режисьора за новия му док. филм, посветен на Емилиян Станев.