СЪБИТИЯ                 

Ивайло Костов

Доц. д-р Ивайло Костов

Катедра "Световна култура" Факултет "Екранни изкуства"

Образование, специализация:
Доцент по “Теория и история и на културата (История на митологиите и религиите)”, ВАК, 2010 г.;
Доктор по теология, ВАК, 2005 г.;
Доктор по религиознание, НБУ, 2004 г.;
Специализация по История и теория на културата в СУ “Св. Кл. Охридски”, 1991 г.;
Магистър по богословие, Духовна академия “Св. Кл. Охридски”, 1981 г.

Академичен опит:
от 2010 г.- доцент по История на митологиите и религиите – НАТФИЗ “Кр.Сарафов”.
от 2009 г.- гл. асистент по История на митология и религиите – НАТФИЗ “Кр.Сарафов”;
от 2008 г.- ст. преп. по История на митологиите и религиите – НАТФИЗ “Кр.Сарафов”;
от 2004 г. – хон. преп. по Психология на религиите – ВЕБИ;
2003 – 2008 г. – хон. преп. по История на религиите – С У “Кл. Охридски”;
2003 – 2005 г. хон. преп. по История на религиите – ЮЗУ “Н. Рилски”;
от 1999 г. – хон. преп. по Религиознание – ВИИ;
1998 – 2008 хон. преп. по История на религиите – НАТФИЗ “Кр.Сарафов;
от 1996 г.- хон. преп. по История на религ. учения – Национална Художествена Аакадемия;
от 1993 г. – хон. преп. по Световни религии; История и сравнителен анализ на религиозните системи; Психология на религиите; Секти и култове в съвременния свят – НБУ.

Творческа дейност:
1. Авторство:
– Магистърска програма “Сравнително религиознание”, НБУ ;
– Курсове, водени в НАТФИЗ, СУ, НХА, НБУ, ЮЗУ, ВИИ, ВЕБИ:
– История и сравнителен анализ на религиозните системи;
– История на митологиите и религиите;
– Световни религии;
– Секти и култове в съвременния свят;
– Психология на религията;
– Религиознание.
2. Учебно-административна дейност:
– Директор на магистърска програма Сравнително религиознание, НБУ, 1999 – 2004 г.
– Директор на бакалавърска програма Хуманитаристика, НБУ, 1996 – 1997 г.
– Асистент режисьор в СНПДФ “Време”, 1988 – 1991 г.
3. Главен редактор на сп. “Религия и култура”/“Религия & Цивилизация”; 1999-2003 г.

Участия:
Семинари и конференции (организация и участия)
– Юбилейна научна конференция: 60 години НАТФИЗ Кръстьо Сарафов, НАТФИЗ, 2008 г. – участие;
– Международна конференция: Постът в небесните религии, ВИИ 2006 г. – участие;
– Годишна конференция: Религии и култури на Древността, НБУ, 2005 г. – участие;
– Международна конференция: Религия и политика, ЮЗУ 2005 г. – участие;
– Научна конференция на тема: Светлина и познание, НБУ 2005 г. – участие;
– Годишна конференция: Култури и религии в древните общества, НБУ 2004 г. – участие;
– Общоуниверситетски семинар: Представата за душата в отделните религиозни системи: Идеи и концепции, НБУ, 2003 г. – участие;
– Общоуниверситетски семинар: Старите песни на земята (Музика и традиционна култура на северноамериканските индианци), НБУ, 2002 г. – организация;
– Общоуниверситетски семинар: Войната в религиозните системи, НБУ, 2001 г. – организация и участие.

Публикации:
1. Монографии:
“Световни религии”, АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2000г.;
“Феноменология на религиозното преживяване”, (дисертация), 2007 г.;
“Световни религии. История и анализ на религиозните системи”, АСКОНИ-ИЗДАТ, С., 2008 г.,
“Исус, Христос и Киното /Човекът, Богът и Изкуството”, 2010 г.
2. Много публикации и статии в областта историята и психологията на религиите.

Още нещо за мен:
Научните ми интереси са в областите: религиознание, митологии, културология, психология, психолингвистика, философия, древна история, кинознание.