СЪБИТИЯ                 

Марияна Лазарова

Проф. д-р Марияна Лазарова

Катедра "Световна култура" Факултет "Екранни изкуства"

Образование и академичен статус:

Марияна Лазарова е доцент в катедра „Световна култура” в НАТФИЗ и преподава „Поетика на киното” и „Подходи в критическия анализ”. на студентите в бакалавърска степен на обучение от факултет „Екранни изкуства”
Средното си образование завършва в английска езикова гимназия ”Гео Милев” – гр.Бургас. Има две магистърски степени – по специалностите: „Право” в СУ”Климент Охридски” и „Кинознание” в НАТФИЗ”Кръстьо Сарафов”.

Преподавателски, изследователски и творчески опит:

Научните й интереси са в областите на филмовата критика и авторското право. От няколко години преподава в НАТФИЗ предмета „Авторски права и договори”, като запознава студентите от магистърска програма „Мениджмънт в екранните изкуства” с правната регламентация на авторските и сродни права при създаване и последващо използване на аудиовизуалните произведения с акцент върху практическото правоприлагане.
Автор е на многобройни критически публикации в сп.Кино и други специализирани издания, както и на статии, посветени на интелектуалната собственост.

Професионална кариера, академичен и експертен опит:

Член на Консултативния съвет по научна политика;

Секретар на Атестационната комисия от факултет по екранни изкуства от 2010г;

Член на Академичния съвет на НАТФИЗ от 2011г.

Изпълнителен директор на дружество за колективно управление правата на продуцентите на звукозаписи и артисти – изпълнители – ПРОФОН от 2001г.до 2009г.