СЪБИТИЯ                 

Петя Караджова

*********

Гл. ас. д-р Петя Караджова

Катедра "Актьорство, режисура и сценография за куклен театър"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Гл. ас. д-р П. Караджова води часове по дисциплината Сценография за куклен театър от 2017 г., понастоящем към бакалавърската програма Сценография, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”.

 

Публикации: http://cssc-bg.com/e-library/library-humanitas/phd-post/karadjova-2019

 

Обстойна информация