СЪБИТИЯ                 

Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

 

Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор в Катедра „Връзки с обществеността и реклама” на Факултета по журналистика, Софийски университет. Преподава дисциплини по обща теория на рекламата; интернет маркетингови комуникации; дигитални маркетингови комуникации, дизайн, креативни аспекти на рекламата; реклама и визуална комуникация; интеркултурна комуникация и реклама; семиотика и реклама; рекламни кампании; търговски марки; мърчъндайзингови маркетингови комуникации; интегрирани маркетингови комуникации и други. Често преподава в чужбина маркетингови комуникации на различни стоки и услуги – изкуства, туризъм; телекомуникации; автомобили; напитки; финансови услуги; мода; образование фармацевтика; авиоуслуги и други. Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия.

Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия. Водил е курсове по реклама и маркетингови комуникации в Швеция, Германия, САЩ, Холандия, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Чехия, Гърция, Латвия, Литва, Естония, Италия, Армения, Италия, Белгия, Китай, Македония, Обединеното кралство, Португалия, Полша, Франция и др. Често преподава в Русия, Беларус, Украйна и Казахстан. Бил е лектор на 3 световни конгреса на IAA (International Advertising Association) – в Мексико, Египет и Ливан. Участвал е и в два световни конгреса по семиотика – в Мексико и в Германия.

Автор е на много научни статии по реклама и семиотика. Публикувал е 8 книги, които имат по няколко тиража в България. Шест от книгите му – “Текстовете на печатната реклама”, “Хармония в рекламната комуникация”, “Absolut Semiotics” и “Образът на жените в рекламата”, “Сексът и насилието в рекламата” и “Герои и красавици в рекламата” са издадени и в чужбина. Проф. Кафтанджиев е бил член на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals) и на Digital Communication Awards, Германия. Почетен професор е и на Руско-американската академия по авторизирано образование. Сега е член на журито на Superbrands, България. Главен редактор е на “American Journal of Linguistics”, член на бордовете на научните списания “Advances in Sociology”, научното списание “American Journal of Applied Psychology”, “Journal of Social Sciences Studies, “Open Journal of Art and Communication”.

За допълнителна информация: https://www.linkedin.com/in/christo-kaftandjiev-3803366/