СЪБИТИЯ                 

Светлана Стойчева-Андерсон

Проф. д-р Светлана Стойчева-Андерсон

Катедра "Световна култура" Факултет "Екранни изкуства"

Проф. д-р Светлана Стойчева е родена на 3 дек. 1959 г. в гр. Провадия, Варненска област.

Завършва Българска филология в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ (1984) и редовна докторантура към Катедрата по българска литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1986–1990). През 1993 г. защитава дисертация на тема „Приказното творчество на Николай Райнов“. През 1989 е назначена за редовен асистент в Софийския университет, а от 1999 г. – за доцент на същото място. През периода 2000–2004 и 2009–2011 г. работи като лектор по българска литература и култура в Пекинския университет за чужди езици, Китай.

През 2011 г. става редовен професор по теория и история на литературата в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Научните ѝ интереси са в областта на българския и европейския модернизъм, антропологията, синтеза между различните култури и между различните изкуства. Публикувала е монографиите “Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията. – София: УИ Св. Кл. Охридски, 1995; Приказката в българската литература през XIX век. Опит върху емпирията на приказката. – София: Карина – Мариана Тодорова, 2009; Литературата за деца – промени в завещаното. Сборник статии. – София: Сонм, 2014; Боян Магесника. Изследване на литературния мит. – София: Изток-Запад, 2017. и над над 100 научни студии, статии и рецензии.