СЪБИТИЯ                 

Светослав Овчаров

Проф. д-р Светослав Овчаров

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

Образование

Завършва „Кинорежисура” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов” (1982).

 

Професионална кариера

Работил като ас. режисьор, ІІ режисьор в СИФ “Бояна” (1982-1991). Драматург и художествен ръководител на театъра в Димитровград (1992-1994).
Чете лекции в университета “Харвард” – Бостън, САЩ (1994 – ).
Преподавател в НАТФИЗ (1991 – ). Избран за доцент (1997). К.и.( д-р) във ВИТИЗ на тема “Кино на факта – теоретични характеристики и индивидуална практика”.
Чете лекции по “Филмова и телевизионна режисура”.

Награди:За дебют за филма „Коста Паница – черти из живота и времето му” на фестивала „Южна пролет”; награда за документален филм на Националния фестивал „Великата илюция”; Наградата на крикитата и Наградата на София за същия филм; „Златен орел” за филма „Черната люстовица” (Грузия)
Пиеси: Цинковият век (1991); Облог с привидения (1991); Мръсни думи (1995); Amore desperato(1997). Режисьор на Мръсни думи (1995).
Постановки: Amore desperato и др.
Режисьор на филмите: „Мера според мера”; „Коста Паница – черти из живота и времето му”; „Ненужен антрак”; „Сляпа събота”; „Юдино желязо”; „Стефан Стамболов – създателят и съсипателят”; „Фердинанд Български”; „Десет притчи за десет български солдати”; „Черната лястовица”; „BG (Невероятни разкази на един съвременен българин)”; „Щрихи към портрета на Народното събрание, 120 години по-късно”; „Излишните”; „България, това съм аз”
Сценарист на филмите: „Юдино желязо”; „Фердинанд Български”; „Щрихи към портрета на Народното събрание, 120 години по-късно”; „Излишните”; „България, това съм аз”
Актьор във филма: „Мера според мера”

 

Книги

Кой уби Стамболова : Док., вестникарски материали и спомени за последната г. от живота и убийството на Стефан Стамболов / Състав. Даниела Давчева и др. – С. : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 79 с., 8 л. : ил., факс. ; 22 см
Други състав.: Г. Чолаков, Св. Овчаров, Ст. Тонев. – Офс. изд.

Лисицата и лъвът : Фердинанд I на фона на бълг. психол. действителност : Т. 1 – / Състав. Даниела Давчева и др. – С. : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. – 25 см
България – катинарът на Европа : Щрихи от полит. история (1878-1948) / Даниела Давчева и др. – [С. : Унив. изд. Св. Климент Охридски] , 1998. – 219 с. : с ил., портр. ; 25 см
Публикации в сборници и продължаващи издания
Възпявам компютърното тяло. // “Старо” кино – нови медии – “нови” зрители. – С., 2005, с. 95 – 99.

 

По-важни публикации в периодичния печат

С глава в торбата : [Сценарий]. // К и н о, ХХХVI, 1981, № 7, с. 83 – 120.

[Рец.] Страстна история. // К и н о, 1994, № 3, с. 18 – 19.
За : Андрейков, Тодор. “Кратка история на световното кино”

Кино на факта – теоретична характеристика и индивидуална практика. //
П р о б л. и з к у с т в о т о, ХХХI, 1997, N 1, с. 48-50.
[Инт.] Когато в разговорите по филма се появят неестетически категории, аз предпочитем да мина на другия тротоар / [Интервюирал] Георги Господинов. // Л и т. в е с т н и к, VI, N 37, 20-26 ноем. 1996, с. 10.
…да си незабележим. // К у л т у р а, ХLIV, N 29, 28 юли 2000, с. 7
По повод 60-годишнината на композитора Божидар Петков
Лист отбрулен : Лит. сценарий 1998-2001 г. : Първа серия. // К и н о, 2002, N 1,
с. прил
[Инт.] Седем и половина милиона дни / [Интервюирал] Ирина Иванова. //
К и н о, 2002, N 3, с. 9-11.

[Инт.] Европейското пътуване на Хемингуей минава през България [за новия му игр. филмов проект “Единствената любовна история, която Хемингуей не описа”] / [Интервюирал] Павлина Желева. // К и н о, 2005 , N 1, с. 26-29.

Часът на нашето съединение : Сценарий за 54-минутен док. филм. // К и н о, 2005, N 3, прил

[Инт.] Светослав Овчаров снима една любов на Хемингуей в България / [Интервюирал] Деян Енев. // С е г а, IХ, N 17, 21 – 22 ян. 2006, с. 10.
[Инт.] Във всички времена има добри и лоши филми / [Интервюирал] Светломира Димитрова. // П о л и т и к а, N 136, 24 – 30 ноем. 2006, с. 39