СЪБИТИЯ                 

Юрий Дачев

Доц. Юрий Дачев

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

 

Образование

1986-Завършва “Театрознание” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов”.

Специализира “История на театъра и театрална критика” в Университета във Флоренция, Италия.

 

Професионална кариера

1988-1989-Работи в САБ

1989-1991-МК

1991-1993-в “100 дни”

1993-1995, 2000-2001-Драматург в МГТ “Зад канала”

2000-Зам. министър на културата

Лектор по история на театъра в НБУ и Театрален колеж “Л. Гройс”.

Преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”. Избран за доцент.

Чете лекции по “Критика върху текст за театър”, “Развитие на аудиторията” и “Драматургия за съвременен театър”.

 

Пиеси: Праведните не закусват в петък; Пансион за кучета; Вчерашни целувки; Салон за плач

 

Книги
Пансион за кучета : Проект за игрален филм. – 1998. – 56 с. ; 30 см
Циклостилно издание

Дежурно осветление. – С. : Лик, 2003. – 139 с. ; 20 см

Почтени убийства и други пиеси. – С. : Слънце, 2004 (София : Инвестпрес АД). – 256 с., 4 л. : ил. ; 20 см

 

Публикации в продължаващи издания и сборници

Криворазбраната държава или несносната тирания на роднинството. (“Службогонци” от Иван Вазов). // Българското драматургично наследство. Нови прочити. – С., 2006, с. 26 – 31.

Салон за плач (За любовта със свои думи) : [Пиеса]. // H o m o L u d e n s, 2002, № 4 – 5, с. 61 – 82.

Есенна скука и летни екстази. // Г е с т у с, 1996, с. 25 – 29.
Обсъждане на тема “Анатомия на фестивала”

 

По-важни публикации в ПП

Природата в драматургията на Йордан Радичков. // Т е а т ъ р, 1989, год. ХХХVVII, № 7, с.

Потърсени отново. // Т е а т ъ р, 1989, год. ХХХVVII, № 11, с. 10 – 12.
За постановки по класически творби на български автори.

Дъждовни хора. // Т е а т ъ р, 1992, год. ХХХХ, № 2, с. 38.
За постановката “Лесовете” от Д. Мамет, реж. Снежина Танковска на Камерна сцена в НАТФИЗ

Една жена на Толстой : [Творчески] портр. на Ани Бакалова . // В е ч. н о в и н и, I, N 34, 19 февр. 1992

Анкета [с театроведа Юрий Дачев]. // Т е а т ъ р, XLIX, 1995, N 7-8, с. 27.

[Пиесата “Чудесна неделя за Крев Кьор” от Тенеси Уилямс в Бургаския драматичен театър, режисьор Здравко Митков]. // К у л т у р а, XL, N 12, 22 март 1996, с. 2.

Комедиантът, който се страхува от събуждане [Мариус Куркински]. // Е к, 1997, N 3, с. 9-11.

Между Ибсеновата строгост и случайните думи : Четвъртото [театр.] биенале “Нови европейски процеси” – Бон \\\\\\\’98. // Л и т. в е с т н и к, VIII, N 27, 15 – 21 юли 1998, с. 8.

[Инт.] Смятам себе си за булеварден автор / [Интервюирал] Камелия Николова. // Л и т. в е с т н и к, IX, N 4, 3 – 9 февр. 1999, с. 8.
[Инт.] Авторът – идеалният съпруг. // Л и т. в е с т н и к, IX, N 24, 23 – 29 юни 1999, с. 8.

[Инт.] Трябва да се разделим с катастрофалната диагностика на българския театър / [Интервюирал] Галина Богданова. // Д е м о к р а ц и я, XI, N 16, 19 ян. 2000, с. 12.

[Инт.] Не знам какво е флирт с политиката / [Интервюирал] Албена Атанасова . // С т а н д а р т, N 2590, 1 февр. 2000, с. 20.

[Инт.] Проблемите на театъра не са сезонни главоболия. // З е м я, XI, N 65, 4 апр. 2000, с. 4.

[Инт.] Да се взимаш насериозно е болестно състояние / [Интервюирал] Надежда Кехайова. // С т а н д а р т, N 2957, 18 март 2001, c. 36.

[Инт.] Обичам приключението и есперимента / [Интервюирал] Антоанета Баева. // Д н е в н и к, II, N 223, 12 ноем. 2002, с. 16.

[Инт.] Театралният модел трябва да се променя със замах / [Интервюирал] Ани Димитрова. // П а р и, ХI, N 213, 1 ноем. 2002, с. 20.

Салон за плач (За любовта със свои думи) : [Пиеса]. // H o m o L u d e n s, 2002, N 4-5, с. 61-79.

[Инт.] За разминаванията във вкусовете в киното и в театъра / [Интервюирал] Людмила Дякова. // К и н о, 2006, N 1, с. 9-12
Леон Даниел – театърът престана да бъде сцена, орис, религия. //
П о л и т и к а, N 4, 15 – 21 май 2004, с. 35.

Аскеер 2004 – ръжда по каската. // П о л и т и к а, N 5, 22 – 26 май 2004, с. 36.

Няма нищо по-хубаво от лошия театър : Театр. фестивал “Варненско лято”. //
П о л и т и к а, N 9, 19 – 25 юни 2004, с. 34.

Езоп, който не стана началник-влак : На 13 януари [Георги] Калоянчев закръгля 80. // Т р у д, LXIX, N 9, 11 ян. 2005, с. 16.

Дива круша на европейския хоризонт : Ехо от 13-ия [театрален] фестивал “Варненско лято”. // Т р у д, LXX, N 177, 3 юли 2005, прил

Театърът на [Йордан] Радичков – луда трева и орлова емблема. // Т р у д, LXX, N 310, 13 ноем. 2005, прил

“Съвременната българска драматургия: основанията на текста” : Кръгла маса, орг. от Фонд. “Академия Аскеер”, София, Театър “Бълг. армия”, 18 юни 2005. // Л и т. в е с т н и к, XVI, N 3, 24 – 31 ян. 2006, с. 9-11, 14-16

[Рец.] Това изтънчено удоволствие – питането. // К и н о, 2006, N 2 , с. 12.
За: Игнатовски, Владимир. “Електронната къща”.

[Рец.] Студени комедии. // Лит. вестник, XVII, N 16, 25 апр. – 1 май 2007
За: Брукнер, Фердинанд “Заболяване на младостта”.

 

 

ДОЦ. ЮРИЙ ДАЧЕВ С ПРЕМИЕРА НА „НОЩНО СЛЪНЦЕ“ НА 27-ми МАРТ!

 

В близък план – Юрий Дачев (БНТ, “В близък план”, 19.11.2018)

 

Юрий Дачев води журито на “Златната липа” (в. “Стандарт”, бр. 9062, 30.05.2018 г.)