ПРОЕКТНА ПРОГРАМА КЪМ ТЕАТЪР НАТФИЗ 2022 – РЕЗУЛТАТИ

 

 

ПРОЕКТНАТА  ПРОГРАМА КЪМ ТЕАТЪР НАТФИЗ  ОТКРИВА НОВА СЕСИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

  1. „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“ – 1 бр. / могат да кандидатстват студенти от 3-ти курс, специалност АДТ /

 

  1. „МЛАД РЕЖИСЬОР“ – 1 бр. / могат да кандидатстват студенти, завършващи специалностите РДТ и РСИ /

 

  1. „АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ“ – 1 бр. / могат да кандидатстват студенти от 3-ти и 4-ти курс във всички  специалности на ФСИ /

 

Документите за кандидатстване се приемат от 01.02 /вторник/ 2022 г.,  до 15.02 /вторник/ 2022 г., вкл. на ел. адрес d.chervenkova@natfiz.bg или на хартиен носител в ст. А 309 , ет. 3

 

Правила – Проектна програма – 2022 г.