СЪБИТИЯ                 

Анастасия Савинова

Проф. Анастасия Савинова

Катедра "Сценично движение"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.