СЪБИТИЯ                 

Борис Минков

Доц. д-р Борис Минков

Катедра "Театрознание"

Образование, академични звания и степени

Завършва българска филология в СУ “Св. Климент Охридски” през 1995 г.

През 2003 г. защитава докторска дисертация в областта на сравнителното литературознание (Жанрът на новелата в австрийската литература между двете световни войни) в Института за литература – БАН.

През 2013 г. получава научното звание Доцент по История на европейските литератури в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”.

Професионална кариера и творческа реализация

От 2013 – щатен преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” – Катедра Театрознание, Факултет “Сценични изкуства”. Преподава литературна история.

2009-2013 – лектор по български език, литература и култура в Хумболт университет – Берлин.

1998-2009 – докторант и по-късно научен сътрудник в Институт за литература (БАН).

От 1998 – редактор и издател на литературното списание „Страница“.

Наред с непосредствените научни интереси в областта на литературната история се занимава с литературна критика (рубрики в сп. „Страница“, „Литературен вестник“ и вестник „Марица“). Част от литературно-критическите рецензии, излизали в периодиката до 2003 г., са събрани в книгата „И нова, и българска“ (2003).

Научни монографии:
– Новелата – между статута и статуса на сокола. П.: Летера, 2005.
– Град – междинни полета. П.: Жанет-45, 2011.

Автор на три белетристични книги:

– Ловци на балади. [сборник с разкази]. П.: Дом за литературата и книга, 1999.

– Животът в очакване на портокаловата топка. [роман]. С.: Балкани, 2001.
– Презапис или другият куфар в Берлин. П.: Жанет-45, 2013.

 

 

Проф. д.н. Анна Топалджикова и доц. д-р Борис Минков, с участие на международната конфереция посветена на Е.Т.А. Хофман