Проф. д.н. Анна Топалджикова и доц. д-р Борис Минков, с участие на международната конфереция посветена на Е.Т.А. Хофман

 

Проф. д.н. Анна Топалджикова и доц. д-р Борис Минков бяха поканени като преподаватели в катедра Театрознание на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и участваха в международната конференция, посветена на Е.Т.А.Хофман, организирана от Катедра по история на литература и сравнително литературознание при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, която се проведе от 23 до 26 октомври в Пловдив.

 

 

Докладът на проф. Топалджикова бе на тема “Фантастичните видения на Е.Т.А. Хофман – предизвикателства към съвременната драматургия и театър”, на доц. Минков – “Рецепцията на “Елексирите на дявола” в превода на Панайот Чинков”.