Постоянен театрален семинар

Отворено пространство за среща и дебат върху най-новите и значими събития, тенденции, фигури, теоретични проблеми и актуални въпроси на съвременния театър, на неговото място и функции в днешното общество и култура.

Семинарът, ръководен от проф. д.и.н. Камелия Николова, преподавател по История на европейския театър и по Теория на режисурата и провеждан от катедра “Театрознание” стартира през 2012 г. Съществена част от семинара са интердисциплинарните дискусии върху взаимодействията между театралните и кино- специалностите в Националната академия за театрално и филмово изкуство, между театъра и другите изкуства, новите технологии и новите медии. Теоретичните дискусии и дебати са придружавани с прожекции на спектакли, интервюта със значими театрали, презентации на книги и т.н.

Постоянният театрален семинар е предназначен за преподавателите, студентите и докторантите от всички специалности в НАТФИЗ, но много от неговите издания са отворени и към по-широка аудитория от професионални театроведи, театрални критици, актьори, режисьори, сценографи, драматурзи, мениджъри на субсидирани театри и независими трупи, сценографи, както и към артисти от останалите изкуства, студенти, хуманитаристи, журналисти, културолози и всички, интересуващи се от съвременен театър, наука и култура.

Досега Постоянният театрален семинар има четири издания. През 2013 и 2014 г. той е посветен основно на 450-годишнината от рождението на Шекспир и вече има две издания като Шекспиров семинар:
• Прожекция и дискусия върху “Тимон Атински” на Националния театър в Лондон – модератори: проф. д.и.н. Камелия Николова и гл.ас. д-р Асен Терзиев (март, 2013);
• Прожекция и дискусия върху “Макбет” на Националния театър в Лондон – модератори: проф. д.и.н. Камелия Николова и гл.ас. д-р Асен Терзиев (ноември, 2013).
Предстои следващо тържествено издание на Шекспировия семинар, което ще включва театроведи, режисьори, актьори и сценографи – преподаватели, докторанти и алумни на НАТФИЗ, работили върху Шекспир.