SEECS (South Eastern European Cinema Schools)

SEECS (South Eastern European Cinema Schools)

Югоизточно-европейска регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия

Югоизточно-европейска регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия е създадена в София, България, през 2009 година, по инициатива на проф. д-р Станислав Семерджиев, Ректор на НАТФИЗ. Асоциацията включва всички национални и няколко частни училища от Албания, България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия и Хърватска.

Нейното учредяване е първият по рода си в историята на кинообразованието в региона общ договор за сътрудничество, който включва създаване на съвместни студентски проекти, магистърски и докторски програми, размяна на млади преподаватели, идентичен за членовете фонд от класическо филмово наследство от региона и педагогически материали, както и провеждането на ежегодна конференция по регионалните проблеми в областта на аудиовизията, в рамките на съществуващия студентски филмов фестивал „Ранно пиле” в София (който от 2009 година се трансформира във фестивал на SEECS).