GATS

СВЕТОВЕН КОНСОРЦИУМ НА ТЕАТРАЛНИТЕ УЧИЛИЩА под егидата на Световния театрален институт и ЮНЕСКО
 

GATS е създаден 2007 г., в Синая, Румъния, когато 14 известни театрални училища от цял свят подписаха Декларацията от Синая. В продължение на три подготвителни срещи в Пекин (Китай, ноември 2007 г.), Ксалапа (Мексико, април 2008 г.) и Синая (Румъния, юли 2008 г.) GATS формулира своя статут, резолюции и проекти, които бяха ратифицирани чрез гласуване на 5-тата Световна Конференция на Ректорите/ Директорите на Театралните Училища (Барселона, септември 2008 г.) и 32-я ИТИ Световен Конгрес.

Президент на GATS е проф. д-р Станислав Семерджиев.

(Четиринадесетте училища учредили и членове на GATS са:

1.Национален институт за драматично изкуство в Сидни, Австралия
2. Централна Академия по драма в Пекин, Китай
3. Театрална академия в Шанхай, Китай
4. Висше училище за актьорство «Ернст Буш» в Берлин, Германия
5. Кралска академия за драматично изкуство в Лондон, Великобритания
6. Национално училище по драма в Ню Делхи, Индия
7. Държавно училище за драма в Краков, Полша
8. Държавна академия за театър в Санкт Петербург, Русия
9. Институт за театър на Барселона, Испания
10. Национален Университет за кино, театър и телевизия в Киев, Украйна
11. Колеж за драма и музика от Токио, Япония
12. Театрален департамент от Университета в Сеул, Кореа
13. Театрален департамент Университета Вера Круз, Мексико
14. Национална академия за театрално и филмово изкуство, София, България

Иницииран от ITI към UNESCO и под негов патронаж, GATS e учреден, за да спомага развитието на обучението в областта на театралното изкуство, за да стимулира академичната мобилност, изграждане на стандарти за висше образование в областта на театралното изкуство, които ще спомогнат за по-лесния обмен на студенти и преподаватели, и по-добър академичен диалог.