Ролята на проект „Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“

 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив

в областта на сценичните и екранните изкуства

ДФНИ К 02/11

 

НАЧАЛО И КРАЙ –

ролята на проект „ Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“

за творците, науката и изкуството в България

 

22.05.2018

 

През 2014 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ спечели проект „Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“ ,

През 2015 изпълни първи етап от проекта, през 2016 година работата по събиране, подреждане, анализиране и дигитализиране на архивите продължи, въпреки че, проектът беше в процес на оценка, която е „отличен“ и даде възможност за реализиране на втория, заключителен етап от май 2017 до май 2018.

Като част от своята стратегия за развитие Академията създаде и ще поддържа е-Библиотека с научен текстов и визуален архив, който ще бъде основен в областта на театралното и филмовото изкуство в национален мащаб. Архивът ще служи за научни изследвания в областта на историята на сценичните и екранните изкуства, а е-библиотеката ще бъде полезна както за научни цели, така и за образователния процес в НАТФИЗ.

Амбицията на научния колектив е да превърне е-библиотеката в основно поддържащо звено на електронно обучение по всички теоретически и исторически дисциплини в Академията в близките години, а научният архив в областите на сценичните и екранните изкуства да се ползва за фундаментални научни изследвания от всички лица и интституции, работещи в тази сфера.

С края на проекта се поставя началото на нов тип научен и духовен център Е-библиотека за театър и кино, която ще съхранява, разпространява и въвлича все повече хора в света на изкуството – като наука, като възможност за изява, творчество, обучение …или забавление.