Фонд “Научни изследвания” оцени с “отличен” проект на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив

в областта на сценичните и екранните изкуства

ДФНИ К 02/11

 

Прессъобщение

23.05.2017

 

След отличната оценка за изпълнение на първия етап по проект «Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства « ДФНИ К 02/11, екипът на НАТФИЗ започва изпълнението на втория, заключителен етап по проекта.

Както и първият етап, и вторият етап, ще е с продължителност една година и ще приключи на 23 май 2018 година. За тази една година научният екип по проекта ще продължи да разкрива,  анализира, събира и дигитализира скъпоценни архиви за театралното и филмово изкуство, за да превърне Академията в център за дигитални и виртуални архиви в областта на сценичните и екранните изкуства.

По подробна информация за проекта ще получите на 01.06.2017 от 15:00ч. в заседателната зала на ул. Г.С.Раковски 114, когато ще се проведе информационна среща за начало на втория етап от проекта