Театър и кино – поглед през архивите

 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив

в областта на сценичните и екранните изкуства

ДФНИ К 02/11

 

Театър и кино  – поглед през архивите

16.05.2018

 

На 14 и 15 май 2018 г. се проведе двуденевен научен форум за резултатите от изследванията в областта на сценичните и екранни изкуства, както и представени ценни архивни единици от архива на Академична библиотека  архива на Ииз при БАН и на частни колекции придобити в етап на изпълнение на проекта.

Една от големите придобивки на проекта е и дигитализиране на студентските филми от създаване на киноспециалностите в НАТФИЗ преди малко над 40 години, както и една от най-старите книги във фонда на Академична библиотека и архив, която е от 1824 година, друго много интерсно е, че са открити  пиеси отпечатани по метода «литография», което означава, че върху варовиков камък се издълбават полетата, които трябва да бъдат отпечатани, пиеси на циклостил и машинопис, както и ръкописни пиеси. Неповторимият архив на Васил Мавродиев, който съдържа хиляди «късчета» история на тетаъра предадена чрез медиите, е гордостта на академичната библиотека, а едди от най-ценните архиви на Ииз при БАН, архивът на Васил Костов, също намери своето специално място в обсъжданията.

На форума бяха представени и обсъдени резултати ог научните изследвания върху по-важни е-материали от е-библиотеката в резултат на научната експертиза (на систематизирания архивен фонд и на материалите, които постъпиха за дигитализация).

Проф.Мая Димитрова и проф. Мирослав Дачев бяха в ролята на водещи на двете заседания (сценични и екранни изкуства), и със задоволство от свършената работа обявиха финала на проекта. Бяха представени 13 доклада и презентации, като някои от тях предизвикаха дълги обсъждания, а други «родиха» безценни идеи за нови проекти и партньорства между научните звена за кино и тетър в БАН и НАТФИЗ.

Специални гости на форума бяха експертите от с.Илинден, където преди не повече от месец представители от екипа по проекта направиха теренно проучване на архивите на патрона на НАТФИЗ  – големият български актьор Кръстьо Сарафов.

Срещата приключи с публично представяне на обучителната платформа с е-библиотека разтаботени