НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – център за научен текстов и визуален архив в областта на театъра и киното

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив

в областта на сценичните и екранните изкуства

ДФНИ К 02/11

 

НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ – център за научен текстов и визуален архив в областта на театъра и киното

02.06.2017

 

На 01.06.2017  в конферентната зала на НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ се проведе информационна среща, на която бяха представени резултатите от първия етап и заложените цели за втори етап по проект ДФНИ К 02/11“Създаване и управление на специализирана Е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства.

Екипът по проекта, който получи оценка „отличен“ от фонд „Научни изследвания“ за изпълнението на първи етап от проекта остава същият. Под ръководството на проф. дн Мирослав Дачев, и ръководителите на двете направления проф. Камелия Николова в направление „театър“ и проф. Мая Димитрова в направление „кино“, заедно с преподаватели и докторанти, ще продължат научната и изследователска работа по проекта, с партньорството на Института по изкуствознание при БАН.

За разпространение на резултатите от проекта в дейностите заложени за етапа са планирани научен форум „Сценични изкуства“ и „Екранни изкуства“, на които ще бъдат представени резултатите от научните изследвания, както и представяне на резултатите от проекта на библиотечни  форуми. В процеса по дигитализиране на архивите са поканени да участват колегите от Академична библиотека и архив, студенти, преподаватели и служители от НАТФИЗ.

Проектът ще приключи със създаването на платформа, на която ще бъдат позиционирани дигиталните материали  – създаване на платформа за уеб обучителна система за електронно обучение и интегриран модул „Виртуална библиотека”.