„ВЪТРЕШНОТО СИЯНИЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИЯТ МРАК“, д-р АСЕН ТЕРЗИЕВ (в. “Култура”, 06.12.2018 г., бр. 4)

Последният брой на в-к „Култура“ публикува „Вътрешното сияние или вътрешният мрак“ на д-р Асен Терзиев.