ЦКС С НАЙ-ВИСОКАТА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА И ПАРТНЬОРСТВОТО НА НАТФИЗ

 

 

Бордът на Централния кооперативен съюз гласува да присъди две от най-високите си почетни степени – награда за ректора на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев и плакет за НАТФИЗ. Отличията отбелязаха дългогодишното ползотворно сътрудничество между Академията и ЦКС.

 

Председателят на съюза проф. д.ик.н. Петър Стефанов лично връчи Наградата „Почетен знак на Централен кооперативен съюз – златен“ и „Плакет-КООП“ на проф. д-р Станислав Семерджиев часове след празничният концерт в Народния театър, с който НАТФИЗ отбеляза юбилейните 70 години принос в културата на българската държава.

  

Централният кооперативен съюз е учреден през 1947 година. Днес обединява и защитава интересите на 119 630 член-кооператори, обединени в 690 кооперации, членуващи в 29 кооперативни съюза. Той е национален съюз на доброволно обединили се  кооперативни съюзи и чрез тях на потребителни и други кооперации, който на основата на кооперативните принципи и ценности подпомага организационното и финансово–икономическото им развитие и осъществява търговска дейност в техен общ интерес и в интерес на техните членове. Гласуването на най-високото отличие на ЦКС за НАТФИЗ е безспорно признание за партньорските качества на Академията, както и оценка за културния ѝ принос в съвременното общество, дадена от международна бизнес организация.