Нова книга на проф. Диляна Мичева, “Вокалното обучение на актьора”, изд. “ACTION”, 2019

 

   

 

Книгата на проф. Диляна Мичева, “Вокалното обучение на актьора” е отпечатана от издателство “ACTION” (директор: проф. Емилия Стоева). Издадена с финансовата подкрепа на НАТФИЗ.