ПРОФ. Д-Р ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА: ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ПЪРВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ В АРАБСКИЯ РЕГИОН

 

 

Проф. д-р Лидия Върбанова бе поканена от екипа на магистърската програма по Културна политика и културен мениджмънт, създадена от Culture Resource, Hassan II University, Мароко и University of Hildesheim, Германия.

Програмата е първата по рода си в Арабския регион. Тя има за цел да създаде едно ново поколение изследователи, мениджъри в областта на културата, способни да допринесат за развитието на културните практики в  страните от арабския регион и да работят със стратегически подход в обществения културен сектор, в творческите индустрии и в независимия културен сектор.

През март проф. д-р Лидия Върбанова бе поканена от екипа на програмата да проведе двудневен модул „Културно предприемачество и управление на човешките ресурси в културния сектор“. Нейните интерактивни презентации бяха оценени високо от студентите в програмата и тя получи повторна покана да води лекции през юни 2019 по маркетинг в културните организации, с акцент върху дигиталните технологии.