СЪБИТИЯ                 

Борис Минков

Доц. д-р Борис Минков

Катедра "Световна култура" Факултет "Екранни изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

Доц. д-р Борис Минков е преподавател по история на европейските литератури в НАТФИЗ Кръстьо Сарафов от 2013 г. Роден е през 1971 г. в София. Завършил е немска езикова гимназия в Пловдив (1990) и българска филология в Софийски университет Св. Климент Охридски (1995). В периода 1998-2001 е докторант, а след това (до 2009 г.) научен сътрудник в Института за литература (БАН). 2009-2013 е лектор по български език, литература и култура в Хумболт университет, Берлин. Водил е лекции и семинари в СУ Св. Климент Охридски, ПУ Паисий Хилендарски, АМТИИ Проф. Асен Диамандиев Пловдив, Фридрих Шилер университет Йена.

Области на научен интерес на Минков са жанровата типология на новелата и романа, немскоезичната литература, присъствието на градското пространство в литературата, интермедиалните отношения между литература и кино, съвременната литература. Във връзка с научната си работа е имал изследователски престои във Виенския университет (2000; 2006), Университет Констанц (2001-2002) и Свободния университет в Берлин (2007), както и в Германския литературен архив в Марбах (2009).

Наред с научните си занимания в областта на литературната история Минков е литературен критик и автор на няколко белетристични книги. Автор e на учебници по литература (IX-XII клас) за издателство Анубис. От 1998 г. е редактор и издател на литературното списание Страница.

 

Подробна информация

 

 

 

Проф. д.н. Анна Топалджикова и доц. д-р Борис Минков, с участие на международната конфереция посветена на Е.Т.А. Хофман