СЪБИТИЯ                 

Анна Топалджикова

Проф. д.и.н. Анна Топалджикова

Катедра "Театрознание"

 

 

Образование, академични звания и степени

Завършва специалност “Театрознание” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов” през 1976 г.

През 1979 г. получава научната степен Доктор по изкуствознание в Института по Изкуствознание към БАН,
през 2004 – научното звание Доцент по История на българския театър в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”,
през 2009 – научната степен Доктор на науките в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”,
през 2012 – академиното звание Професор по История на българския театър в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

 

Професионална кариера и творческа реализация

Анна Топалджикова е щатен преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” по История на българския театър (Факултет “Сценични изкуства”)

Член е на Сдружението на театроведите към САБ

Член на Международната организация на театралните критици IATC

Член е на редколегията на театралното списание “Homo Ludens”.

Председател е на Театрално сдружение “Антракт”.

Участва в многобройни семинари, конференции и различни форуми, посветени на драматургията и театъра.

Публикува театрална критика в специализирани вестници и списания.
Издава книги в областта на историята и теорията на театъра, романи,  театрална драматургия. Автор е на радиопиеси, поставени в радиотеатъра на Българско национално радио и излъчвани през годините от програма “Хр. Ботев”: “Толкова близо, толкова далеч” (поставена и излъчена и от радиотеатъра на Белградското радио), “Реещи се гледни точки”, “Исмена” и др. Участва като сценарист в създаването на документални филми: “Юлия и клоуните” и др. Има публикации на рецензии в областта на изобразителното изкуство – живопис, скулптура, сценография.

 

 

Награди

“Икар” за критически текст на Съюза на артистите в България за 1982 г, 2000 г. и  “Икар’ 2015” за книгата “Фобии и утопии”.

 

Книги в областта на историята и теорията на театъра

 1. “Необходимото чудо. Митът в българската драма”. Издателство “Наука и изкуство”. С, 1988
 2. “Авторът в пространството на текста”. Издателство “Професор Петко Венедиков”. С, 2002
 3. “Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50-те до края на 60-те”. Издателство “Професор Петко Венедиков”, С., 2009.
 4. “Играта театър”. Издателство “Панорама + Плюс”. С., 2013
 5. Фобии и утопии. Издателство “Професор Петко Венедиков”. С., 2014.

 

Книги – пиеси

 1. “Реещи се гледни точки”. Издателство “Аскони – Издат”. С., 2006
 2. “Театър X 3”. Издателство “Панорама + Плюс”. С., 2012

 

Романи

“Ледовете”. Изд. “Сиела”. С., 2007

“Отлитащото време – лъч светлина през обектива. (Фотографската фамилия карастоянови)”. Изд. “Изток/Запад”. С., 2018

“Амарила не бича текила”. Изд. “Метеор”.С., 2018

 

Поставeни пиеси

 1. “Отражението” в Народен театър “Иван Вазов”, 2000
 2. “Робин” в театър “Възраждане”, 2013
 3. “Красавиците” в театър “Сълза и смях”, 2014
 4. “Убиецът и блудницата” по Достоевски в Драматичен театър, Пазарджик

 

 

 


 

Нов роман на проф. д.н. Анна Топалджикова – „Колелото на живота“

 

Проф. д.н. Анна Топалджикова и доц. д-р Борис Минков, с участие на международната конфереция посветена на Е.Т.А. Хофман

 

ПРЕМИЕРА – “Амарила не обича текила” – роман от Анна Топалджикова

 

ПРЕМИЕРА НА КНИГА – “Отлитащото време” на проф. д.и.н. Анна Топалджикова

 

Представяне на книгата на проф. д.н. Анна Топалджикова “Отлитащото време. Лъч светлина през обектива” – 27.02, 18.00 ч.