ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА: ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – 25 МАРТ 2020

 

П О К А Н А

 

За участие в кръгла маса на тема

ТРЕТИ ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – Европейските политики и прилагането им в България

25 март 2020 г., 9.30 ч., Голяма конферентна зала, УНСС

 

  

 

Университетът за Национално и Световно Стопанство – Център за аудиовизуална политика и медийни изследвания и Националната Академия за Театрално и Филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, в партньорство с Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, Българска национална филмотека,  Съюз на българските филмови дейци, Асоциация на филмовите продуценти, Сдружение на филмовите и телевизионните режисьори, Филмаутор, Асоциация на българските оператори, Българска асоциация на кинорежисьорите, Академика 21, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, Асоциация на българските филмови продуценти, Българска асоциация на независимите художници и аниматори – Пройко Пройков, Асоциация на българските анимационни продуценти, Асоциация на филмовите и телевизионни продуценти и Обсерватория по икономика на културата, Ви канят на кръгла маса: „ТРЕТИ ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ“.

Целта на дискусията е да бъде намерен най-добрият път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия – през призмата на европейските политики и практики, което от своя страна да доведе до нейното устойчиво развитие. В дискусията ще бъдат засегнати следните теми, свързани с развитието на европейската и българската филмова индустрия:

 • Сравнителен европейски анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия/изследвания и анализи на Европейската аудиовизуална обсерватория/
 • Българската филмова индустрия и глобалната производствена мрежа – проект CICERONE /програма Хоризонт 2020/ на Европейската комисия
 • Стратегия за аудиовизуалния сектор на Европейския съюз
 • Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН и ЮНЕСКО и София – творчески град на киното, част от мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО
 • Европейски тенденции и предизвикателствата пред българския Закон за филмовата индустрия:
  • Европейски фондове и програми – нови политики и правила
  • Публични финанси
  • Алтернативни източници за финансиране на българската филмова индустрия
  • Фонд „Българско кино“
  • Структура и управление на филмовата индустрия
 • Дългосрочна стратегия за развитие на българската филмова индустрия с европейски измерения
 • Европейски контекст на авторските права във филмовата индустрия – приложение в българската практика
 • Опазване и достъп на българското филмово наследство – европейски политики и практики и възможното им приложение в България

За участие са поканени представители на академичната общност, Министерство на културата, Министерство на финансите, Комисия по култура и медии в 44-то Народно събрание на Република България, Столична община, Българска национална телевизия, граждански и творчески организации в областта на филмовата индустрия,  представители на медиите.

Разчитаме на Вашето присъствие и участие в дискусията. Очакваме потвърждение за участие на следните електронни адреси на организаторите на кръглата маса: andreeva@culturaleconomics.bg, andreeva@unwe.bg, както и на тел. 0888-661420 (д-р Диана Андреева-Попйорданова).