Магистърската програма по Мениджмънт на сценичните изкуства и индустрии кани трима изявени специалисти като гост лектори през м.април като част от онлайн обучението по дисциплината „Стратегически мениджмънт в изкуствата“

 

Гост-лекторите в програмата допринасят за разширяване знанията на студентите в различни важни области на арт мениджмънта, проследяват Европейските и световни тенденции и анализират примери от практиката на сценичните изкуства и културните организации в други страни.

 

Крис Торч  ще представи аспекти, свързани с междукултурната етика и пандемията, проблеми на управлението на Европейските столици на културата и аспекти, свързани с международната ко-продукция и партньорството. Крис Торч е известен експерт по Европейски културни политики и мениджър на международни проекти в областта на културата. Той ръководи творческата стратегия на Тимишоара 2021 – Европейска столица на културата, основател е на организацията Intercult в Щвеция, инициира и ръководи редица международни ко-продукции в рамките на Европейското сътрудничество, отразени в дългосрочния проект SEAS, 2003-2010  и финансирани от програмата Творческа Европа на ЕС. Бил е член на управителните съвети на няколко престожни Европейски мрежи и организации.

 

Д-р Сю Кей от Великобритания ще изнесе лекция на тема «Стратегическият лидер в изкуствата: съвременна практика и примери в областта на сценичните изкуства». Д-р Сю Кей има богат опит в управлението на изкуствата и културната администрация. Работила е като продуцент, мениджър, координатор на проекти в различни творчески организации. Интересите и са в областта на междусекторното партньорство, организационното развитие на изкуствата в 21 век и управлението на културата в съвременния свят. Докторската и степен е в областта на лидерството, с акцент върху дейността и функциите на мениджърите в марки театрални организации. Бивш член е на управителния съвет на Европейската мрежа по културна политика и мениджмънт (ENCATC), работила е по различни образователни и творчески проекти в Централна и Източна Европа, средиземноморския регион  и балтийските страни.

 

Доц. д-р Лилия Димова ще представи на студентите практически аспекти на количествените и качествените методи на емпирични проучвания, които да им помогнат в разработването на магистърските тези. Тя е съосновател и директор на Агенцията за социални анализи (ASA). Д-р Димова е била гостуващ професор и изследовател във Великобритания, Ирландия, Япония, САЩ, Гърция, Русия и е ръководила над 50 национални и международни изследователски проекти. Тя е осъществила повече от 160 научни анализа и публикации на български, руски, английски, испански и японски език, както и медийни статии, доклади и презентации на конференции. Оценките за нейния принос към световните академични социални проучвания могат да бъдат видени в http://www.ess-bulgaria.org/?p=13