Доц. д-р Лазарова със сертификат от Харвард

 

Доц. д-р Марияна Лазарова преподава „Поетика на киното”, „Подходи в критическия анализ” на студентите в бакалавърска степен на обучение от факултет „Екранни изкуства”, както и „Авторски и сродни права“ на магистрите в НАТФИЗ.

По време на тежката изолация, наложена ни от пандемията, доц. Лазарова завърши курс по авторско право в Харвард и след полагане на специализирания изпит получи сертификат на световния ден на авторското право.