Проф. д-р Калина Стефанова участва в Торунските театрални срещи

 

Проф. д-р Калина Стефанова беше основен участник в една от Торунските театрални срещи „Зад кулисите”, заедно с проф. Артур Дуда от университета-домакин, проф. Баожун Гун от Шанхайската Театрална Академия и д-р Евелина Хайн от Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”.

Дискусията беше под надслов „Представяне на китайската драма в Европа и на европейската драма в Китай”. Торунските театрални срещи се провеждат втори път, а организатор е Университетът „Николай Коперник”, Торун, Полша. Проведените дискусии се издават в специално издание, озаглавено „Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu”.