КОНКУРС за финансиране на студентски филмови проекти на АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ


За участие в конкурса се изисква кандидатите да са студенти редовно обучение по кино и телевизионна режисура или анимация, както и да представят следните документи:

– Автобиография
– Сценарий
– Режисьорска експликация
– Анотация на сценария
– Бюджет

Могат да бъдат приложени и допълнителни документи, които биха подкрепили съответната кандидатура.

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2021 г.

Документи се изпращат по електронен път на адрес office@afbulgaria.org

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Американска фондация за България /http://afbulgaria.org/124/page.html / и в социалните мрежи в края на месец юли.