“Кинетика на сценичното пространство” – Практико-теоретичен уъркшоп

 

На 13.07.2021 в Театър НАТФИЗ, на Голяма сцена, доц. д-р Мира Каланова проведе работно ателие на тема „Кинетика на сценичното пространство“.

Ателието беше насочено към специфичното взаимодействие между актьора и сценичното пространство. В тази специфична взаимовръзка актьорът беше разгледан като движеща сила в кинетичния композиционен баланс на сцената, както и като основен фактор в доизграждането и реализацията на сценографския замисъл, като част от синкретичното сценично произведение.

В уъркшопа взеха участие студенти от специалностите „Театър на движението“, „Актьорство за драматичен театър“, „Актьорство за куклен театър“, „Театрална продукция“ и “Сценография”, както и външни участници. Основната работна група студенти беше от специалността „Театър на движението – Пантомима“, първи и трети курс.

„Уъркшопът беше интердисциплинарен и именно затова бе изключително полезен за студентите. Доц. д-р Мира Каланова е от сценографите, които имат специално отношение към Четвъртото измерение на сцената. Тя даде една допълнителна гледна точка на студентите към работата им на сцената, от позицията им на „актьори-сценографи“, съавтори на сценичното пространство, работещи с Четвъртото му измерение, в хода на представлението. Изключително съм благодарен на доц. Каланова за това работно ателие. И съм зареден с желание да продължим и в бъдеще с цяла поредица от подобни интердисциплинарни теми.“ – сподели проф. д-р Велимир Велев, ръководител на специалността „Театър на движението – Пантомима“