В помощ на културния сектор в Руанда

 

Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на магистърска програма по “Мениджмънт на сценични изкуства и индустрии“, беше водещ лектор в обучението по културен мениджмънт – инициатива на организацията Африкалия“ за подобряване капацитета на 20 успешни млади професионалисти в областта на културата и изкуствата от Руанда чрез серия от онлайн сесии.

Тази амбициозна програма има за цел да подобри значително професионалния капацитет на културните организации в Руанда. Проф. Върбанова беше поканена да води интерактивни онлайн класове по творческо предприемачество, дигитални аспекти и стратегически мениджмънт в културата и изкуствата.

Африкалия е организация, която поставя културата, творчеството и артистите в центъра на своята мисия. Ангажирана да отстоява техните специфични права за упражняване на творчески професии, организацията допринася за защитата на техния професионален, морален и физически интегритет във всички страни, в които работи.