Проф. дфн Мирослав Дачев вече е член-кореспондент на БАН

 

Приключи конкурсът за избор на академици и член-кореспонденти на БАН. Събранието на академиците избра новите член-кореспонденти в областите „Изкуство“ – Георги Господинов и „Изкуствознание“ – Мирослав Дачев.

Член-кореспондент дфн Мирослав Дачев работи в НАТФИЗ като професор по семиотика на изкуството. Член е на факултетния съвет „Екранни изкуства” и на академичния съвет на НАТФИЗ. Ръководител е на Консултативен съвет към ректора „Стратегия и развитие” и на катедра „Световна култура“.

Водещи са интердисциплинарните му изследвания по семиотика на изкуството. Сред научните му трудове с особена тежест е многотомната поредица „Атониада“, посветена на изкуството и културата в манастирите на Свeта гора.

Другият член-кореспондент на БАН, посветил професионалната и творческата си енергия на НАТФИЗ е проф. Пламен Марков.