Стипендиантите на Стефан Данаилов – Борис Кръстев (от класа на проф. Здравко Митков) и Ванина Йорданова (от класа на проф. Снежина Танковска)

 

Борис Кръстев (клас проф. Здравко Митков) и Ванина Йорданова (клас проф. Снежина Танковска) станаха тазгодишните носители на създадената в памет на проф. Стефан Данаилов стипендия.

Учредена от фестивала „Сцена на кръстопът“ – „Стипендията на Ламбо“ беше връчена в гримьорната на големия актьор в Народния театър, след решение на жури в състав: д-р Росица Обрешкова, Рада Кайрякова и Бориса Сарафова (възпитаници на проф. Данаилов).

Автор на снимките е Стефана Илиева.