75 години Библиотека НАТФИЗ, Виртуална книга за пожелания

 

През тази година се навършват 75 години от създаването на Библиотеката на НАТФИЗ. Създадена през далечната 1946 г. в помощ на обучаващите се в Театралната школа към Народния театър с начален фонд от 365 книги. Продължава мисията си като библиотека на първото висше училище за подготовка на театрали – Държавното висше театрално училище, увеличавайки фонда на 1055 книги.

Днес Академична библиотека и архив на НАТФИЗ разполага с 54 000 традиционни книги и списания за театър, кино, фотография, изобразително изкуство, сценография, костюми, мениджмънт в изкуствата и културата, материали от художествено-творческия архив, материали от учебния и изследователския архив. Създадената електронна библиотека вече съдържа малко над 15000 пълнотекстови библиотечни единици. Съхранява редки и ценни издания, грамофонни плочи, компактдискове, много пиеси – издавани, публикувани в периодични издания, както и непубликувани драматургични текстове. Предлага богат филмотечен фонд от образци на игралното и документалното кино и впечатляващ дигитализиран фонд от библиотечни материали за учебни и изследователски цели.

Номинирана за наградата на Българската библиотечно-информационна асоциация Библиотека на годината 2017. Наградена с наградата на Българската библиотечно-информационна асоциация Библиотека на годината 2019.

През годините за развитието на Библиотеката допринасят библиотекарите – Богдана Чилингирова, Стойка Денчева, Алла Докова, Ромяна Дячка, Емилия Балджийска, Светла Алексиева, Стояна Радева, Васил Мавродиев, Румяна Миланова и Красимира Инкова.

Настоящият екип – Надежда Дякова, Борислава Маноилова, Десислава Орлова, Ирена Кърцелина, се обръща с покана към всички посетители през годините да споделят впечатления и да отправят пожеланията си във Виртуалната книга за спомени, впечатления и пожелания – 75 години библиотека ДТШ, ДВТУ, ВИТИЗ, НАТФИЗ.