CEO Talks (организарано от To The Top Agency) – 12 май, 13.00 – 18.00 ч., клуб “Перото” – НДК

 

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде “мост” между студенти и работодатели в България – да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани от тях работодатели. В рамките на 6 месеца от стартирането си насам, успяхме да реализираме няколко успешни студентски инициативи. 
 
Следващата планирана стъпка е събитието CEO Talks.
 
Основната идея на събитието е да се превърне в извор на вдъхновение за младите хора. То ще се проведе на 12-ти май в клуб “Перото” – НДК и ще се движи в две направления: 

– От една страна, ще се провеждат “лекции”, водени от представители на висшия мениждмънт на изявени в своята сфера на дейност компании, които оперират в България. Тематиката на лекциите ще бъде мотивационна, вдъхновена от натрупания личен опит, свързана с кариерното развитие и предизвикателствата по пътя към успеха. 

– От друга страна, програмата е планирана така, че между лекциите да има време и възможност за пряк контакт между компаниите и студентите, като всяка компания ще бъде позиционирана с кариерен щанд.