Преподаватели и служители на НАТФИЗ с участие в научно-практическата конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“

 

Преподаватели и служители на НАТФИЗ взеха активно участие в разговорите за образование и изкуство, които влязоха във фокуса на Втората научно-практическа конференция организирана от СУ „Св. Климент Охридски” – „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“.

Д-р Маргарита Божилова представи доклад на тема: „Обучение на студентите по актьорство в жестова поезия, чрез пантомимата“, д-р Христо Бонев се включи с доклад „Дигиталната трансформация на образованието по екранни изкуства в епохата на Ковид-19“, д-р Красимира Иванова с изследване върху „Психодрамата като допълващ метод при обучението на студенти в сценични специалности“, а Мариела Костова с „Приложение на иновативни форми на изкуство в обучението от първи до четвърти клас“.Д-р Божилова и д-р Иванова представиха Академията още в първото издание на научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков.