Доц. Марияна Лазарова с майсторски клас в Пловдив

 

Доц. д-р Марияна Лазарова проведе майсторски клас посветен на Световния ден на интелектуалната собственост. Форумът организиран от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) събра студенти, докторанти, преподаватели и експерти в областта.

Темата на майсторския клас „Интелектуална собственост в изкуствата и в частност авторско право в медиите“ привлече близо 70 участници. Доц. Лазарова запозна присъстващите с основни моменти в авторскоправната регулация в областта на театралното, танцовото и музикалното изкуство. Тя започна с теоретична презентация за уреждането на авторски и сродни права при публично представяне на сценични произведения и провокира непосредствена дискусия с аудиторията. Накрая участниците решаваха юридически казуси, свързани с авторскоправни спорове във връзка със сценични произведения и музикални спектакли.