Съобщение – Стикери за студентски стол

 

СЪОБЩЕНИЕ

Студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс от специалностите от ФСИ могат да получат стикерите си за студентския стол утре, петък, 16.09.2022 г., в ст. 301.

Моля, отговорниците на курсовете да вземат стикерите на всички от курса, за да се избегнат струпвания на третия етаж.