Министерство на културата представи книгата на доц. д-р Марияна Лазарова

 

На 05.10.2022 г. в галерия „Средец“ по инициатива на Министерство на културата  беше представена книгата на доц. д-р Марияна Лазарова „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведения.“ /изд.“Водолей“ 2022 г./, издадена с финансовата подкрепа на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Беше учреден и неформален дискусионен клуб „Авторско право“. Събитието премина при голям интерес, в присъствието на поканени лица от средите на правоносители, ползватели, представители на организациите за колективно управление на права и членове на академичната общност.

Директорът на дирекция „Авторско право“ г-н Мехти Меликов представи накратко авторката и първата интердисциплинарна монография за управление на права на филмови продуценти в цифрова среда. Той изтъкна актуалността на научния труд в дигиталната епоха и аргументира необходимостта от създаване на клуб “Авторско право“, който да се превърне в средище за дебати, обмяна на мнения и споделяне на идеи.

Клубът е отворен към творци, артисти-изпълнители, продуценти и техни сдружения от всички творчески индустрии, както и към университетски преподаватели. Инициативата има за цел да даде възможност за изява на становища по актуални проблеми от страна на различните творчески гилдии и да привлече в дискусиите практици и теоретици от научните среди за подпомагане на законодателната практика и правоприлагането.