Допълнителна професионална практика – Факултет “Сценични изкуства”

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ от ФАКУЛТЕТ„СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

Заявления за ДПП (допълнителна професионална практика) ще се приемат  до 25.01.2023 г. на e-mail: uo_fsi@natfiz.bg или в Учебен отдел – ст. 302 на 3-ти етаж.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДПП (допълнителна професионална практика):

1.Заявление до Декана по образец

2.Писмо, удостоверяващо участието на студента от ръководителя на семинара, уъркшопа, филма и т.н.

3.Писмен анализ на събитието и личен отчет за собственото си участие в него.

4.Фотографии, филми, клипове с link към материала, или формати JPG, PDF и др.

 

Забележка:

Ако изпращате документите по имейл, очаквайте отговор, ако не получите такъв, моля позвънете на долупосочения телефон, за да се уточни получаването им.

За повече информация позвънете на тел: 0889970059  – Гл. експерт ФСИ, Радка Данаилова