Преподавател от ФЕИ с участие на престижен международен форум

 

Преподавател от ФЕИ с участие на престижен международен форум

 

На 10, 11 и 12 май 2023 г. в Истанбул, Турция се проведе международният симпозиум “The 1st International Communication, Digitalization and Society Symposium” организиран от Университета Айдън  (Istanbul Aydın University), на който д-р Здравко Ружев изнесе доклад на тема “Augmented reality – new horizons for visual communication in modern TV”.

В симпозума участваха много международни изследователи и преподаватели, между които проф. д-р Греъм Мърдок (Loughborough University School of Social Sciences and Humanities), проф. д-р Марк Дюз (University of Amsterdam), доц. д-р Нело Бариле (IULM University) и др. Събитието беше открито от ректора на университета  проф. д-р Ядигар Измирли (Yadigar İZMİRLİ), приветствена реч имаше и декана на факултета по комуникации проф. д-р Селахатин Йълдъз (SELAHATTİN YILDIZ).

Основни теми на симпозиума бяха тенденциите в съвременните комуникационни мрежи – социални, дигитални, медийни; взаимовръзката общество-медии; социалната трансформация; новите технологии и влиянието им върху обществото. Дигитализацията на комуникацията се разглежда като една от основните теми в днешния свят. Връзката между комуникационните технологии и цифровизацията е сред значимите инструменти  за ускоряване на социалната трансформация в съвремието ни. С бързото развитие на технологиите, увеличаването на  глобалните икономически връзки и лесната комуникация между хора в различни географски райони, светът става все по-глобализиран. В този контекст, взаимодействията между комуникацията, цифровизацията и обществото представят важни аспекти за природата на социалната трансформация. Симпозиумът представя нови гледни точки за социалната  трансформация чрез комуникация и глобализация и се обсъждат най-новите изследвания по тази тема. Докладите засягат теми като ефектите от комуникацията и цифровизацията върху обществото, технологиите и хората, обществени комуникационни изследвания, дигитализация на комуникацията, нови медийни изследвания, изкуство, дизайн и визуална култура и ролята на медиите и технологиите в социалната промяна. Проведени бяха множество дискусии по актуални обществени теми, а участниците в симпозиума присъстваха на откриването на студентска фотографска изложба.

Програма на симпозиума тук

Сертификат д-р Здравко Ружев тук