Резултати от творческата резиденция ЕМПАКТ-НАТФИЗ “Вода: памет и движение ” в Созопол: Срещи на творците с аудиторията

 

   

 

Резултати от творческата резиденция ЕМПАКТ-НАТФИЗ “Вода: памет и движение “

в Созопол: Срещи на творците с аудиторията

 

От 26 август до 6 септември тримата творци Андреа Даванцати (скулптор, Италия), Джулия Пелегрини (художник, Италия) и Димитрис Савва (музикант, Кипър) работиха в Созопол по развитието на своите творчески проекти, повлияни от срещата им с „духа и паметта“ на Созопол и морето, в сътрудничество с екипа на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр.Сарафов“ по проект ЕМПАКТ.

Андреа Даванцати представи публично своя проект  „Under the same sky“ на 3 септември 2023 г  на Централния плаж в Созопол. Небето се отразява в морето на залива и звездите, които виждам, са същите, които винаги съм виждал от моята земя и това винаги е ръководило моряците. Това означава, че душата трябва да се промени, а не небето. Защото небето е константата.”, сподели Андреа. Проектът  му включва отразяване на небето върху морската повърхност в Созопол. Идеята е да се направи композиция от звезди, група от светещи елементи, носещи се по повърхността на морето. След това Джулия Пелегрини  представи артистичния си проект „DE(oxygenation)“, който разглежда спешния проблем с еутрофикацията на Черно море. Той се основава на пърформанс, който чрез символика и движение подчертава взаимовръзката между човечеството и околната среда. Той отвежда зрителите на визуално пътешествие, метафорично изследване на предизвикателствата, пред които е изправено Черно море, и на потенциала му за възстановяване. Димитрис Савва композира на живо по иновативен начин като представи своя проект озаглавен “Black Wateringна 5 септември 2023 г. в Архитектурно-исторически комплекс “Южна крепостна стена и кула”. Той умело вплете записи на звуци от дълбините на Черно море, електронна музика и звуци създадени “на живо” с помощта на стъклена купа пълна с вода. Чрез своя музикален проект Димитрис ни “потопи” във водата, където освен красивите звуци на природата, можем да чуем и шума от човешките дейности там. Проектът провокира аудиторията да помисли върху това как можем да спрем „звуковото замърсяване“ на подводния свят, което е вредно за живеещите там организми. Тримата артисти представиха публично пред разнообразни аудитории творческия път, през който са преминали за да осъщестмят проектите си.  С вдъхновение те разказаха и какво им предстои след резиденцията в Созопол. След приключването на всички творчески резиденции по проект ЕМПАКТ в България, Италия, Испания и Гърция, избрани творби ще бъдат представени във Vorres Museum, Гърция през 2024 г.

 

Научете повече за артистите и творбите им на сайта на проекта ЕМПАКТ www.empact-project.org

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”

Проектът се ко-финансира от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP-2