Общо събрание на Академията – 13.02.2024 г. (вторник), 10.00 ч., Аула НАТФИЗ

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЯТА

на 13.02.2024 г., вторник, от 10 часа,

в АУЛАТА (ул. Ст. Караджа 20 )

при следния дневен ред:

 

  1. Годишен отчет на ректора на основание чл.9, ал.1,т.8
  2. Годишен отчет на Контролния съвет на основание чл.9, ал.1, т.5
  1. Избор на председател и заместник – председател на Общото събрание чл.9, ал.1,т.1.
  2. Избор на Ректор чл.9, ал.1,т.7.
  3. Избор на Академичен съвет чл.9, ал.1,т.6.
  4. Избор на Контролен съвет чл.9, ал.1, т.4.
  1. Разни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Списъчният състав на всички хабилитирани преподаватели, работещи на основно трудово правоотношение с НАТФИЗ заедно с избраните представители от квотите на студентите и докторантите, на нехабилитираните преподаватели и на служителите в Общото събрание ще бъдат оповестени след провеждане на съответните събрания след 02.01.2024 г.

Заповедта може да видите тук

Пълният списък с присъстващите тук