Проект ЕМПАКТ: “Изкуството на мозъчните вълни”

 

 

 

“Затвори очи и се фокусирай върху настоящия момент: Къде се намираш? Какво има около теб? Успокой напрежението и се отпусни. Задай си въпроса- какъв е този настоящ момент? И сега си кажи, аз не съм това…огледай се около теб и виж къде се намираш тук и сега, отговори на въпроса: Защо обичаш? Защо? Защо?”

Творческият проект „Изкуството на мозъчните вълни“ на актьора Йордан Върбанов разглежда темата за намирането или припомнянето на емпатичната връзка на човешкия индивид с природата, базирайки се на митологичния образ на богинята Гея и женското начало на “майката природа”.

 

 

Проектът се ко-финансира от програма Творческа Европа на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”