Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски с участие в конференция на тема: „Театрална педагогика в образованието“

 

Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски с участие в конференция на тема: „Театрална педагогика в образованието“

 

Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски се включи с доклад на тема: „Педагогика на театралното обучение“ в организираната от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив конференция на тема: „Театрална педагогика в образованието“.

Проведената на 21.03.2024 г. конференция се реализира с подкрепата на Министерство на културата на Република България. Целта на конференцията е да се направи анализ на проблемите, свързани с театралното обучение на учениците в специализираните паралелки по драматичен, куклен и невербален театър, повишаване качеството на образованието и търсене на нови подходи и средства за активиране на творческия потенциал на учениците. Конференцията е и етап от постоянната работа по повишаване на професионалната квалификация на преподавателите по актьорските специалности в училищата по изкуствата към Министерството на културата.

Участници в конференцията са преподаватели от училищата по изкуствата към Министерство на културата в България. В конференцията участие взеха и Николай Томов – директор на НГСЕИ – Пловдив,  проф. д-р Румен Стаматов преподавател в Пловдивски университет с доклад на тема: „Психологическите промени в юношеството и образователния процес“, гл. ас. д-р Зоя Капон, преподавател в НГСЕИ и Пловдивски университет, както и проф. Жени Пашова, преподавател от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, която представи доклад на тема: „Режисьорски подходи в образователния процес, драматургичен и действен анализ“.