Дни на отворените врати

Дни на отворените врати

 

 На 31 март 2024 г.  гости на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бяха учениците от клуб “Театрално и филмово изкуство” към ПГ “Петко Р. Славейков”, град Якоруда. Заедно със своите преподаватели г-жа Васка Дринцолова, учител по „Български език и литература“ и г-жа Ива Рашкова, учител по професионална подготовка, те посетиха часовете на първи курс АДТ, с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов и първи курс АДТ, с художествени ръководители проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев, за да се запознаят с обучението по тази специалност, както и да зададат своите въпроси. Надяваме се разговорите с преподавателите, както и непосредствения контакт със студентите, да са увеличили интересът на учениците към нашата Академия като тяхно бъдещо учебно заведение.