Творчески проект на доц. д-р Александър Манджуков участва в изложба в Гърция

 

 

ПРЕГЪРНЕТЕ ЕМПАТИЯТА

Творчески проект на доц. д-р Александър Манджуков участва в изложба в Гърция

 

Първата изложба по проекта ЕМПАКТ, в който НАТФИЗ е партньор, на тема „Прегърнете емпатията – изследване спектъра на разбирането“, бе открита на 30 март във Vorres Museum в гр.Паяния, Гърция. Изложбата представя произведенията на двадесет и шест творци от шест европейски държави, създадени като част от различни творчески изяви, проведени от партньорите по проекта, като са поканени и гръцки художници.

Основна цел на изложбата е да изследва ролята на изкуството като средство за единство и взаимно разбирателство, насърчаващо интеграцията и толерантността в обществото. Чрез творбите на художниците изложбата се доближава до емпатията и съзнанието, изследвайки значими фактори за емоционална интелигентност. Куратор на изложбата е Олга Даноулопоулу, която е и съставител на богатото илюстровано печтно издание представящо всеки артист поотделно и неговата творба.

Още в деня на откриването си, атрактивната изложба беше посетена от много зрители и ще може да бъде видяна във Vorres Museum (Паиания, Гърция) до 15 май 2024г.  Изложбата се организира в рамките на участието на Vorres Museum в съфинансираният от програма „Творческа Европа“ на ЕК двугодишен проект EMPACT – „Емпатия и устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“. Проектът се осъществява от партньорски организации от шест европейски страни, които задълбочено проучват темата за емпатията и устойчивостта в изкуствата чрез разнообразни изяви – лекции, семинари, работни срещи, артистични програми, творчески резиденции, изложби, публикации, подкасти и други.

Доц. д-р Александър Манджуков, преподавател в НАТФИЗ, бе селектиран да участва със своя интердисциплинарен творчески проект „Музей на емоциите“, който представлява пърформанс търсещ пътища към нашата собствена емоционална интелигентност. В бързо развиващия се свят на изкуствен интелект, на научни достижения и технологична революция, забързани в бързото консумиране на удоволствия емоционалния живот на човека преживява крах и разруха. Чрез произведението си, доц. Манджуков и екипът, осъществил проекта, ни провокират – изчезващ вид ли са човешките емоции и комуникацията ни през тях?

Проектът се ко-финансира от програма Творческа Европа на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”